Cittra – ett instrument i tiden

På sitt förra album agerade samtliga medlemmar i Stockholmsbandet Edmonton Aylers basister, på det nya, instrumentala albumet ”Pilgrim” (Ready for More/Musichelp) spelar alla fyra i stället cittra… Dagens Nyheter

Album release!

Gentle Giant will be released Juli 1 on Ready for More Records through Music Help. http://www.readyformore.se/images/press/EApressmeddelandePL.pdf